Nećemo dalje obrađivati podatke i nećemo podatke pružiti trećim osobama u skladu sa Europskom Direktivom o pravima potrošača(DIREKTIVA 2011/83/EU).

Obavještavamo Vas o rasprodajama i popustima preko e-maila