metalshop   /   UVJETI I ODREDBE

UVJETI I ODREDBE

tvrtke METALSHOP.CZ, s. r. o., sa sjedištem u 174 Bystřice, okrug Frýdek-Místek, poštanski (ZIP) broj: 73995, OIB: CZ28574699, registriranoj pod brojem (MBS) 32711 kod Regionalnog suda u Ostravi

1. Uvodne Odredbe

1.1. Ovi Uvjeti i Odredbe (odsad "Uvjeti") udređuju međusobna prava i obveze između Prodavatelja i Kupca sa statutom §1751 stavka 1. Zakona br. 89/2012 Sb., Građanskog zakonika. Također, udređuju međusobna prava i obveze između Davatelja i Korisnika koja koristi Korinsički račun.

1.2. S obzirom na Uvjete koji se koriste, ostali pojmovi sa velikim početnim su:

Prodavatelj
prodavatelj prema statutu §2079 Građasnkog zakonika, odsada METALSHOP.CZ, s.r.o.

Kupac
kupac prema statutu §2079 Građasnkog zakonika

Ugovor
kupoprodajni ugovor sklopljen između Prodavatelja i Kupca

Potrošač
svatko tko kroz svoj opseg poslovanja ili profesiju zaključi Ugovor sa Prodavateljem

Web - stranica
Gledamo na web – stranicu kao na program ili aplikaciju koja je dostupna online preko www.metalshop.com.hr. Glavna funkcija joj je da pruži Korisniku mogućnost pregleda, odabira i naručivanja proizvoda.

Košarica
dio Web – stranice koji se generira automatski korištenjem određenih funkcija od strane Kupca kao što su dodavanje, brisanje ili promjena količine određenog proizvoda

Davatelj
subjekt koji omogućuje korištenje Korisničkog računa; METALSHOP.CZ, s.r.o.

Korisnički račun
dio Web – stranice koji je dostupan samo jednom određenom Korisniku, nastaje pri Registraciji i dostupan je nakon potvrđivanja pristupnih podataka

Korisnik
osoba koja koristi Korisnički račun

2. Korisnički račun

2.1. Korisnik ima pravo stvoriti Korisnički račun na Web – stranici kako bi olakšao naručivanje proizvoda

2.2. Korisnik stvara Korisnički račun na sljedeći način: Popunajva minimalno potrebne podatke na Web – stranici, pogotovo Korisnikovo ime, prezime, adresu za račune, e-mail adresu, korisničko ime, lozinku te sprema ove podatke. Istovremeno se mora složiti sa Uvjetima o manipuliranju sa osobnim podacima (odsad „Registracija“)

2.3. Smatramo da su uneseni podaci istiniti i potpuni. Odgovornost za moguće greške snosi samo Korisnik.

2.4. Pristup Korisničkom računu je omogućen preko korisničkog imena i lozinke (odsad „Pristupni Podaci“). Korisnik i Davatelj su dužni ove podatke čuvati privatnim.

2.5. Korisnik nema pravo dati na korištenje njegov Korisnički račun trećim osobama.

2.6. Davatelj zadržava pravo zatvaranja Korisničkog računa, pogotovo u slučajevima neaktivnosti Korisnika dolje od jedne godine ili ako Korisnik prekrši njegova prava iz Ugovora, uključujući i Uvjete.

2.7. Korisnik je svjestan mogućnosti da njegov račun ponekad može biti nedostupan, pogotovo u slučajevima održavanja softwara i hardwara od strane Davatelja ili treće osobe.

2.8. Ovo su slična ograničenja za Korisnika kao i u paragrafima 9.9. i 9.10.

3. Sklapanje ugovora

3.1. Svi proizvodi na Prodavateljevoj Web – stranici su informativne naravi tako da Prodavatelj nije obvezan zaključiti Ugovor sa navedenim proizvodima.

3.2. Ako Kupac želi naručiti proizvod, mora ga staviti u Košaricu te navesti željenu količinu i onda popuniti obrazac na Web - stranici koji uključuje:

 • a) informacije o naručenom proizvodu, njegovu količinu,
 • b) informacije o načinu plaćanja proizvoda,
 • c) informacije o načinu dostave, i
 • d) informacije o datim troškovima dostave,
 • e) informacije sa imenom i prezimenom Kupca, njegovu adresu za račun i e-mail adresu. Ukoliko je Kupac ujedno i Korisnik, ovi se podaci automatski unose (odsad „Narudžba“).

3.3. Moguće je pregledati i promijeniti, ukoliko je potrebno, unesene podatke uključujući i moguće pogreške u samoj Narudžbi.

3.4. Narudžba je službena kada Kupac stisne gumb „Obavezna Narudžba“. Ovo je Ponuda (odsad „ponuda“) koja se naplaćuje Kupcu.

3.5. Prodavatelj potvrđuje Narudžbu Kupcu odmah preko e-maila. Prodavatelj šalje e-mail potvrde Kupcu na e-mail naveden u Korisničkom računu ili Narudžbi. Kada Prodavatelj potvrdi Narudžbu, to je potvrda Ugovora (odsad „Prihvaćanje“)

3.6. Moguće je zaključiti ugovor na hrvatskom jeziku.

3.7. Prodavatelj pohranjiva Ugovor na 5 godina u elektroničkom obliku. Kupac može pogledati Ugovor preko njegovog Korinsičkog računa.

3.8. Pravo vlasništva se prenosi na Kupca u trenutku plaćanja pune cijene proizvoda koja je navedena u Ugovoru

4. Uvjeti plaćanja

4.1. Web – stranica pruža informacije o proizvodima, uključujući i cijenu proizvoda (odsad „Cijena“). U Cijenu je uključen porez i ostala davanja. Cijena je važeća od dana objave na Web – stranici. Ovo ne isključuje mogućnost Prodavatelja da zaključi Ugovor zasebno.

4.2. Kupac je obvezan platiti Cijenu proizvoda uključujući pakiranje i troškove slanja, kao i dostavu na određenu lokaciju. Ako nije drugačije navedeno, Cijena uključuje pakiranje i troškove slanja.

4.3. Troškovi za sredstva daljinske komunikacije ne utječu na Cijenu, te Prodavatelj može naplatiti samo prijevoz.

4.4. Prodavatelj ima pravo zahtijevati puno ili djelomično plaćanje prije slanja pošiljke Kupcu . Statut §2119, stavak 1 Građasnkog zakonika nije primjenjiv u ovom slučaju.

4.5. Cijena može biti plaćena Prodavatelju na sljedeće načine:

 • a) gotovinom prilikom osobne kupnje
 • b) gotovinom na mjestu izabranom od Kupca u Narudžbi prilikom dostave prema članku 5.1.c),
 • c) bankovnom doznakom na Prodavateljev bankovni račun Banka: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
  Adresa: Petrinjska 59, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
  IBAN: HR1624840081107432765
  Na račun: METALSHOP.CZ, s.r.o.
  (odsad „Prodavateljev račun“)
 • d) bankovnom doznakom preko PayPal (plaćanje će biti u eurima) i GoPay sistema,
 • e) bankovnom doznakom pri osobnoj kupnji,
 • f) bankovnom doznakom preko online platežnih uređaja.

4.6. Kupac izabire način plaćanja prilikom Narudžbe.

4.7. Kupac može promijeniti način plaćanja jedino ukoliko se Prodavatelj složi. Promjena mora biti predložena u pisanom obliku i poslana na službeni e-mail Prodavaelja ili na njegovu adresu.

4.8. Prodavač ima pravo zabraniti određeni način plaćanja Korisniku od načina plaćanja navedenih u paragrafu 4.5.

4.9. U slučaju plaćanja gotovinom ili kreditnom karticom, Cijena je naplativa u trenutku kupnje. U slučaju plaćanja bankovnom doznakom, Cijena je naplativa u roku od 7 dana od dana zaključivanja Ugovora. Ako cijena nije naplativa, smatra se da je Kupac odustao.

4.10. U slučaju plaćanja bankovnom doznakom na Prodavateljev račun, Kupac dobiva varijabilan broj (poziv na broj). Kupac je obvezan platiti Cijenu i istaknuti dati varijabilan broj.

4.11. U slučaju plaćanja bankovnom doznakom, Kupac je obvezan platiti cijenu u trenutku transfera novca na Prodavateljev račun.

4.12. Ukoliko Kupac ima popuste odobrene od Prodavatelja, popusti ne mogu biti spojeni.

4.13. Ukoliko je uobičajno u poslovanju ili ukoliko to zahtijevaju propisi, Prodavatelj će izdati račun Kupcu sa odabranim načinom plaćanja u Ugovoru.

5. Uvjeti Dostave

5.1. Prodavatelj dozvoljava ove metode dostave:

 • a) osobnom kupnjom kod Prodavatelja
 • b) osobnom kupnjom na mjestima objavljenim od strane Prodavatelja na Web – stranici
 • c) dostavom od strane prijevoznika na adresu upisanu u Narudžbi (odsad „mjesto dostave“)

5.2. U slučaju potrebe specijalnog transporta, Kupac je svjestan rizika mogućih dodatnih troškova prijevoza.

5.3. Ukoliko je Prodavatelj obvezan dostaviti proizvod na adresu navedenu u Narudžbi od strane Kupca, Kupac je obvezan preuzeti proizvod prilikom dostave. U slučaju osobne kupnje, proizvod se mora preuzeti u roku od deset radnih dana.

5.4. Ukoliko je preuzimanje prilikom dostave, Prodavatelj ispunjava svoju obvezu predaje predajući proizvod prijevozniku. Ukoliko je Kupac ujedno i Potrošač, tada Prodavatelj ispunjava svoju obvezu predaje proizvoda u Potrošačeve ruke. Ukoliko Potrošač želi prijevoznika koji mu nije ponuđen od strane Prodavatelja, ova obveza ne vrijedi.

5.5. Prodavatelj ili prijevoznik može zatražiti identifikacijsku ispravu od Kupca, što se može napraviti dajući osobnu iskaznicu ili putovnicu. Prodavatelj zadržava pravo da ne preda proizvod.

5.6. Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod u roku navedenom u paragrafu 5.3. Uvjeta, Kupac je obvezan platiti troškove skladištenja ili ponovnog slanja. Prodavatelj ima pravo prodati proizvod ukoliko je upozorio Kupca e-mailom te mu dao razuman rok. Troškovi skaldištenja ili/i ponovne dostave se mogu staviti na teret Kupca, a Prodavatelj ima pravo zbrojiti troškove.

5.7. Prodavatelj ima obvezu, ukoliko nije navedeno drugačije, dostaviti proizvod i dopustiti Kupcu raspolaganje proizvodom petnaest (15) dana od dana zaključenja Ugovora

5.8. U slučaju plaćanja bankovnom doznakom na Prodavateljov račun, plaćanjem preko PayPal (plaćanje će biti u eurima) i GoPay sistema ili preko online platežnih uređaja i ukoliko nije navedeno drugačije, Prodavatelj je dužan dostaviti Kupcu proizvod u roku od 15 dana od dana plaćanja Cijene proizvoda. Ukoliko je kod proizvoda indikator „DOSTUPNO“, Prodavatelj šalje proizvod u roku od dva (2) radna dana od dana plaćanja.

5.9. Ukoliko Prodavatelj ne ispuni svoju obvezu dostavljanja proizvoda sukladno paragrafima 5.7 ili 5.8, Kupac će obavijestiti Prodavatelja da dostavi proizvod u razumnom roku. Ukoliko Prodavatelj ne ispuni opet svoju obvezu, Kupac ima pravo izaći iz sporazuma.

5.10. Dokumenti povezani sa proizvodima, osobito račun i certifikati, se šalju Kupcu u roku od dva dana od dana preuzimanja proizvoda.

6. Prijenos rizika

6.1. Ako je proizvod kupljen u prostorijama Prodavatelja ili na mjestu dostave, rizik oštećenja se prenosi na Kupca u trenutku preuzimanja proizvoda ili u trenutku kada Kupac preuzme proizvod na mjesu dostave te je informiran da se može koristiti proizvodom.

6.2. Ukoliko prijevoznik prevozi robu na mjesto dostave, rizik se prenosi na Kupca u trenutku predaje proizvoda prvom prijevozniku u skaldu sa Ugovorom. Ukoliko je Prodavatelj dužan predati proizvod na određenoj lokaciji, rizik se ne prenosi na Kupca osim ako se ne predaje proizvod prijevozniku. Prodavatelj ima pravo zadržati dokumente o proizvodu, ali ovo ne utječe na prijenos rizika. Ukoliko je Potrošač ujedno i Kupac, rizik se prenosi u trenutku njegova osobnog preuzimanja proizvoda osim ako Potrošač zatraži prijevoz od prijevoznika koji mu nije ponuđen od Prodavatelja.

6.3. Rizik se ne prenosi na Kupca ukoliko proizvod nije označen u skladu sa Ugovorom, primjerice u oznaci proizvoda, dokumentima, obavijesti Kupca ili slično.

6.4. Kupac je obvezan platiti Cijenu, i kad je proizvod oštećen ili izgubljen, a rizik je već prenesen na Kupca osim ako oštećenje ili zagubljenost je uzrokovano Prodavateljevim kršenjem obveza.

7. Neispravnost, garancija, reklamacija

7.1 Prava i obveze strana u ugovoru su određene zakonom, posebice statutima § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 zakona br. 89/2012 Sb., Građasnkog zakonika.

7.2 Kupac pregledava proizvod čim prije moguće nakon prijenosa rizika, provjerava osobine proizvoda i količinu, provjerava cjelovitost pakiranja. Ukoliko pronađe ikakvu grešku, Kupac je obvezan odmah obavijestiti Prodavatelja ili prijevoznika i ima pravo nepreuzeti proizvod. Ukoliko Kupac preuzme proizvod s greškom, mora opisati grešku u protokolu. Ukoliko ne učini ovo, njegova prava zbog greške proizvoda se gube.

7.3 Prodavatelj garantira Kupcu da proizvod nije s greškom. Prilikom preuzimanja

7.3.1 , ukoliko nema ugovora, može se opisati kao svojsta proizvoda dogovorena od obiju strana, ili kao svojstva opisana od Prodavatelja, ili kao svojstva očekivana od Kupca sa poštovanjem prema svojstvima i promocijom proizvoda,

7.3.2 može se koristiti prema uputsvima Prodaavtelja ili koristiti na uobičajan način

7.3.3 odgovara kvaliteti uzorka, ukoliko se kvaliteta određuje na ovaj način

7.3.4 je propisane veličine, količine i težine

7.3.5 je u skladu sa zakonom.

7.4 Ukoliko se greška pojavi unutar dvanaest mjeseci nakon preuzimanja, pretpostavlja se da je bila i tijekom preuzimanja.

7.5 Greška je teška povreda Prodavateljevih obveza ukoliko je Prodavatelj bio svjestan ili je morao biti svjestan da će treća zaključiti Ugovor iako očekiva grešku na proizvodu. U drugim slučajevima, greška na proizvodu nije teška povreda.

7.6 Ukoliko je greška na proizvodu teška povreda Ugovora, Kupac ima pravo zatražiti novu dostavu, popravak, razuman popust ili raskid Ugovora.

7.7 Ukoliko greška na proizvodu nije teška povreda Ugovora, Kupac ima pravo zatražiti popravak ili razuman popust.

7.8 Kupac je obvezan prijaviti grešku na proizvodu Prodavatelju odmah nakon što ustanovi grešku pregledavanjem proizvoda. Ukoliko je greška skrivena, Kupac je obvezan odmah, nakon što ustanovi grešku, grešku prijaviti Prodavatelju, najkasnije dvije godine od preuzimanja. Prilikom reklamacije, ili odmah nakon nje, Kupac treba informirati Prodavatelja o načinu rješavanja reklamacije. Ukoliko to ne učini na vrijeme, tada ima pravo na rješavanje reklamacije prema članku 7.7 i kad je greška teška povreda Ugovora.

7.9 Ova se prava mogu ostvariti dolaskom kod Prodavatelja, ako je moguće na opseg prodanih proizvoda, ili na mjesu gdje je proizvod prodan ili na drugim mjestima. Kupac također može, ukoliko mu je bliže, prijaviti kvar trećoj osobi ovlaštenoj za popravk od Prodavatelja. Reklamacija se smatra predanom u trenutku njezina preuzimanja.

7.10 Reklamacija ne utječe na obvezu Kupca da plati proizvod.

7.11 Kupac ne može poništiti Ugovor ili zatražiti novu dostavu, ukoliko ne može dostaviti proizvod u stanju u kojem je bio prilikom preuzimanja. Ovo ne vrijedi u slučajevima:

7.11.1 ukoliko su promjene nastale tijekom inspekcije u pronalaženju greške,

7.11.2 ukoliko je Kupac koristio proizvod prije pojave greške,

7.11.3 ukoliko Kupac nije uzrokovao mijenjanje proizvoda svojom akcijom ili propuštanjem, ili

7.11.4 ukoliko je Kupac prodao proizvod prije pronalaska greške, konzumirao ga ili promijenio djelomično proizvod korištenjem, Kupac reklamira ono što može reklamirati te vraća Prodavatelju do te mjere koliko je iskoristio proizvod.

Rights related to f¸,0aulty performance in respect to the legal obligations

7.12 Kupac ima pravo prijaviti grešku na proizvodu ukoliko se greška pojavi dvadeset četiri (24) mjeseca nakon preuzimanja, osim ako proizvod nije prodan po nižoj cijeni zbog greške na proizvodu, ukoliko je proizvod istrošen normalnim korištenjem, u slučaju korištenog proizvoda, kad je greška prikladna korištenju proizvoda, koju je proizvod imao prilikom preuzimanja ili proizlazi iz samog karaktera proizvoda.

7.13 Ukoliko proizvod nema karakteristike spomenute u paragrafu 7.3, Kupac može zahtijevati novi proizvod bez greške sve dok se poštuje karakter proizvoda. Ukoliko greška zahvaća samo dio proizvoda, Kupac zahtijeva promjenu tog dijela proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac može odustati. Kupac također može zahtijevati besplatan popravak, ako nije pretjerano zbog greške na proizvodu i ako se proizvod može popraviti.

7.14 Kupac ima pravo zatražiti novi proizvod ukoliko, i nakon popravka proizvoda, ista greška se opetovano ponavlja te zbog nje ne može koristiti proizvod. U tom slučaju, Kupac ima pravo odustati.

7.15 Ukoliko Kupac ne odustane ,ne podnese zahtjev za novim proizvodom, ne traži popravak ili zamjenu pokvarenog dijela, Kupac može zahtijevati popust. Kupac također ima pravo tražiti popust ukoliko Prodavatelj ne može dostaviti novi proizvod, zamijeniti pokvareni dio, popraviti proizvod, u slučaju kada Prodavatelj ne reagira u razumnom roku ili reklamacija može prouzročiti nelagodnost Kupcu koji je ujedno i Potrošač.

7.16 Kupac nema pravo na reklamaciju ukoliko je znao za grešku ili je Kupac grešku uzrokovao.

7.17 Ako proizvod ima rok u kojem se proizvod može koristiti u skladu sa prirodom proizvoda, Prodavatelj garantira da će se proizvod moći koristiti u tom roku ili će imati svoje karakteristike. Ukoliko proizvod ima više rokova, najduži od njih je u upotrebi. Ali ugovor između stranaka je najvažniji.

7.18 Prava vezana za grešku na proizvodu, uz obveze opisane u paragrafima 7.12 do 7.17, uključujući i pravo odustajanja u skladu sa člankom 8.4, neće biti efektivno ukoliko je Kupac poduzetnik te je vidljivo da je kupnja povezana sa njegovim poslom kod zaključenja Ugovora.

8. Raskidanje Ugovora

8.1. Prodavatelj ima pravo povući se iz Ugovora ukoliko proizvod se više ne proizvodi, ukoliko proizvod nije dostavljen ili se cijena značajno promijenila.

8.2. Ukoliko Prodavatelj ima novca koji se mora vratiti Kupcu zbog povlačenja iz ugovora, Prodavatelj će ga vratiti istom metodom koju je Kupac koristio prilikom plaćanja.

8.3. Ukoliko postoji poklon vezan uz Ugovor, mora postojati zaključena Darovnica u kojoj piše da u slučaju raskida Ugovora, Kupac mora vratiti poklon.

8.4. Kupac ima pravo povući se iz Ugovora u skaldu sa stavkama 7.6 i 7.14.

Raskid Ugovora od strane Kupca

8.5. Kupac ima pravo raskinuti Ugovor u roku od 14 dana. Postoje drugačija svojstva sa obzirom na tip Ugovora:

8.5.1. Ukoliko je kupoprodajni ugovor, rok počinje teći od dana preuzimanja.

8.5.2. Ukoliko se ugovor sastoji od više vrsta proizvoda, ili više dostava, rok počinje teći od dana zadnje dostave.

8.5.3. Ukoliko se ugovor sastoji od standardnih dostava, rok počinje od dana prve dostave.

8.6. Potrošač vodi računa, da u skladu sa statutom § 1837 Građanskog zakonika, ne može odustati od Ugovora o dostavi koji je izmijenjen po njegovoj želji, od proizvoda koji je kvarljiv ili koji je otvoren te ga je nemoguće refundirati, dostave video ili audio snimke ili programa (software) koji je otpakiran, dostave novina, magazina ili dostave digitalnog sadržaja osim ako nije isporučeno fizičkim dostavljačem te je dostavljeno sa prijašnjim dogovorom sa Potrošačem o odustajanju.

8.7. Ukoliko Potrošač želi raskinuti Ugovor, može koristiti obrazac dobiven od Prodavatelja zajedno sa Uvjetima. Obrazac za raskid ugovora mora biti poslan na e-mail adresu [email protected] te će biti potvrđen napismeno odmah nakon slanja .

8.8. Raskid se mora učiniti odmah, a u četrnaest dana, Kupac mora dostaviti ili predati proizvod koji je primio. Potrošač je svjestan troškova raskida koje on snosi. Kupac je dužan robu vratiti čist, propisno zapakiran artikl, uključujući kompletan i neoštećen pribor. Za kolekcionarske predmete potrebno je originalno pakiranje za povrat. Ukoliko proizvod nije netaknut, Prodavatelj ima pravo procijeniti štetu i zatražiti obeštećenje u skladu sa ovom stavkom.

8.9. U četrnaest dana od raskida, Prodavatelj mora vratiti Potrošaču sva novčana sredstva primljena od njega, uključujući troškove najjeftinijeg transporta. Prodavatelj nije obvezan vratiti novčana sredstva Potrošaču prije nego Potrošač dokaže da je psolao proizvod ili ga Prodavatelj primi. Potrošač se slaže da će mu novčana sredstva biti vraćena istom metodom koju je koristio za plaćanje.

8.10. Kupac ima pravo na raskid Ugovora u skladu sa stavkom 5.9.

9. Zaštita osobnih podataka

9.1. Private data protection of the Customer is governed by the law n. 101/2000 Sb., of the personal data protection, in accordance with later regulations.

9.2. Kupac se slaže sa sljedećim osobnim podacima: ime i prezime, adresa za račun, OIB, porezni broj, e-mail adresa, telefonski broj, broj računa, IP adresa (odsad „osobni podaci“)

9.3. Svrha obrade osobnih podataka je realizacija prava i obveza iz Ugovora, uključujući dostavu i plaćanje, korištenje Korisničkog računa i marketinških potreba Prodavatelja. Ukoliko se Kupac ne složi sa obradom nekih osobih podataka, to nije prepreka u zaključenju Ugovora.

9.4. Kupčevi osobni podaci će biti obrađeni neodređen broj puta ili u elektroničkom ili pisanom obliku.

9.5. Kupac je svjestan da mora ispuniti istinite i potpune podatke prilikom registracije Korisničkog računa. Ukoliko se dogode promjene, Kupac je obvezan obavijestiti prodaavtelja o istima.

9.6. Prodavatelj ima pravo dati osobne podatke trećoj osobi na obradu. Prodavatelj mora čuvati Kupčeve osobne podatke privatnima, jedino prijevoz i plaćanje može biti iznimka.

9.7. Kupac ima pravo na pristup svojim osobnim podacima. Prodavatelj ima pravo naplatiti razumnu cijenu za obradu osobnih podataka, ali ovi troškovi ne smiju biti veći od potrebnih. Ukoliko Kupac smatra da su njegovi osobni podaci obrađeni loše ili nisu obrađeni u skladu sa zakonom, Kupac ima pravo zatražiti objašnjenje o obradi u skladu sa stavkom 9.6. Kupac ima pravo zatražiti ispravak netočnih podataka.

9.8. Kupac ima pravo bilo kad raskinuti ugovor o obradi osobnih podataka.

Slanje novosti i spremanje kolačića („cookies“)

9.9. Ukoliko Kupac ne zatraži drugačije u narudžbi, Prodavatelj smatra da se Kupac složio sa slanjem novosti o uslugama, proizvodima ili prostorijama Prodavatelja. Kupac ima pravo raskinuti ugovor bilo kada i to pisanim putem na Prodaavteljevu adresu ili preko linka na kraju novosti.

9.10. The Provider informs the User that he processes the cookies in accordance with statute of § 89 paragraph 3 of the law n. 127/2005 Sb., of the electronical communication, including permanent cookies files, and the User agrees with that. The agreement is valid for 10 years.

9.11. Kupac ima pravo raskinuti ugovor o kolačićima postavljanjem postavki u internet pregledniku.

9.12. Davatelj obrađuje kolačiće Korisnika kako bi popravio Web – stranicu, personalizirao sadržaj i reklame, poboljšao funkciju društvenih medija ili za analizu posjetitelja stranice.

10. Elektronički registar prodaje

10.1. "Prodavatelj je dužan Kupcu izdati račun za kupovinu u skladu s češkim zakonom o Elektronskoj evidenciji prodaje (EET). Isto tako, Prodavatelj je dužan registrirati zaprimljenu uplatu online u Poreznoj upravi; u slučaju tehničkih poteškoća, u roku 48 sati."

11. Završne odredbe

11.1. Prava i obveze između Prodavatelja i Kupca su uređeni zakonodavstvom Češke Republike, pogotovo Građanskim zakonikom.

11.2. Nema moralnih kodeksa ponašanja između prodavatelja i kupca u smislu statuta §1816, članak 1, stavak e) Zakona 89/2012 Sb., Građanskog zakonika.

11.3. U slučaju Registracije Korisnika, svi uvjeti iz statuta § 1752, članka 1 Građasnkog zakonika su ispunjeni i Prodavač ima pravo jednostrano mijenjati Uvjete. To ne utječe na prava i obveze koji su stupili na snagu prije promjene. Promjene moraju biti objavljene na Web – stranici i/ili poslane preko e-mail adresa u bazi podataka Web – stranice. Korisnik ima pravo odbiti ove promjene u tri (3) radna dana od dana prve prijave na Korisnički račun nakon promjena Uvjeta (ukoliko su promjene objavljene na Web – stranici), ili od dana slanja e-maila na Korisnikovu e-mail adresu (ukoliko su promjene poslane na e-mail) i otkazati obvezu u tri dana, što je vrijeme dovoljno dugo da bi se sličan proizvod naručio od drugog dobavljača.

11.4. Kontakt podaci Prodavatelja: adresa za račun METALSHOP.CZ, s.r.o., 174 Bystřice (bivša ciglana), 73995 Bystřice (okrug Frýdek-Místek), e-mail adresa: [email protected], broj telefona: +420 228 885 606.

11.5. EU komisija je napravila platformu za vansudsko rješavanje sporova. Potrošači imaju priliku riješiti spor vezan za internet narudžbe bez intervencije suda. Platforma za vansudsko rješavanje sporova je dostupna klikom na ovaj vanjski link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nismo dužni i nećemo sudjelovati u alternativnim rješavanjima sporova prije izvansudskih tijela u skladu s EU regulacijom o Online rješavanju sporova. Ako imate pritužbu o narudžbi koju ste primili, molimo vas da nas kontaktirate na [email protected]

11.6. Uvjeti stupaju na snagu dana 1.1.2014.

Budi u tijeku s našim posebnim ponudama i novostima. Ostvari popust od 4€ pri prvoj kupnji.